Renovatie

ImageDe veiligheid van de elektrische installatie in oude woningen laat dikwijls te wensen over. Vaak ontbreken primaire beschermingsmaatregelen zoals een differentieelschakelaar voor vochtige ruimten, of zijn stopcontacten niet voorzien van een aarding. Dit alles vraagt om elektrocutie, of brand.
Wacht niet tot het te laat is!

Ziet het hart van uw elektriciteitsinstallatie er nog zo uit? Dan bent u aan renovatie toe! Automaten zijn niet alleen veel veiliger, maar bieden ook meer comfort!


Wij kijken de oude elektrische installatie na en in samenspraak met de klant bepalen we de nodige uit te voeren werken opdat de installatie weer veilig en reglementair in orde is.

Hieruit volgt dan de meetstaat (bestellijst nodige materialen) en kan de klant een offerte krijgen. Werken die mogelijk kunnen uitgevoerd worden zijn:
     - Vernieuwing van bedrading.
     - Vernieuwing verdeelbord.
     - Meterkastaanpassingen.
     - Stroomstoringen en mankementen verhelpen.
     - Vernieuwing of verplaatsing van verlichting en stopcontacten.
     - Meerdere groepen aanbrengen waardoor apparatuur gelijktijdig kan worden gebruikt.

     - Dimverlichting of geschakelde stopcontacten installeren.
     - Extra stopcontacten of lichtpunten aanbrengen.
     - Meerdere TV aansluitingen plaatsen.
     - Databekabeling.
     - Realisatie van domotica.
     - Automatisatie van garagepoorten.
     - Installatie van drijfkracht.

Al onze werken worden uitgevoerd met in acht name van het AREI,
het Algemeen Reglement der Elektrische Installaties.